W Tarnobrzegu wydano przewodnik po mieście opracowany z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących.

Publikacja „Tarnobrzeg na wyciągnięcie ręki. Przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących” została entuzjastycznie przyjęta przez tarnobrzeżan dotkniętych dysfunkcją wzroku, ale też spotkał się z pozytywnym odbiorem ogółu opinii publicznej.

Wydawnictwo przygotował rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych dzięki przychylności, a także współfinansowaniu projektu przez Gminę Tarnobrzeg.

Wydawnictwo w brajlu, może jest to drobna sprawa wobec całego wachlarza zadań gminy, ale jakże istotna dla tak wielu osób. W samym tylko Tarnobrzegu żyje ponad 200 mieszkańców cierpiących z powodu poważnych wad wzroku. A miasto jest także dla nich, nie możemy o tym zapominać – podkreśla prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.