4 listopada br. w Warszawie odbędzie się spotkanie robocze dla przedstawicieli miast na temat roszczeń niepublicznych przedszkoli o wyrównanie ich zdaniem zaniżonej dotacji w okresie do roku 2017.

W związku z problemami zgłaszanymi przez coraz większą liczbę miast członkowskich ZMP, które dotyczą roszczeń niepublicznych przedszkoli o wyrównanie ich zdaniem zaniżonej dotacji w okresie do roku 2017, Zarząd ZMP na posiedzeniu 18 października br. w Warszawie zdecydował o podjęciu działań zmierzających do ochrony miast przed tym poważnym dla ich finansów zagrożeniem.

Placówki  niepubliczne chcą zwrotów dotacji sprzed lat. W przypadku większych miast mogą to być nawet miliony złotych. Niektóre orzeczenia sądów są dzisiaj niekorzystne dla samorządów. Z przekazów medialnych wynika, że niektóre miasta mogły zaniżać dotacje, a działo się tak przez luki w prawie. Istotne z punktu widzenia interesów JST jest uregulowanie zagadnień związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji, które otrzymują osoby prowadzące niepubliczne przedszkola, a także zmiana dotychczasowego orzecznictwa sądów.

Nasze działania rozpoczynamy od spotkania roboczego z udziałem mec. Pawła Kaźmierczaka z Kancelarii Ziemski&Partners, 4 listopada br. w Warszawie, na które zaproszono przedstawicieli miast zainteresowanych tą tematyką. Celem jego będzie wstępna wymiana informacji, np. na temat różnych przesłanek niekorzystnych dla miast wyroków. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie ekspertyzy prawnej, zmierzającej do zmiany orzecznictwa sądów.

Spotkanie odbędzie się 4 listopada (poniedziałek) w godz. od 11.00 do 14.00 (miejsce - PKiN, piętro XX, sala 2018) - limit miejsc wyczerpany.