Spółdzielnia „Drabina” jest podmiotem ekonomii społecznej założonym przez miasta Słupsk i Ustkę, dzięki wsparciu OWES Słupsk. Jej celem jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem.

Spółdzielnia „Drabina” jest podmiotem ekonomii społecznej założonym przez Miasto Słupsk i Miasto Ustka, dzięki wsparciu OWES w Słupsku. Celem jej działania jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Praca w Spółdzielni jest szansą na aktywizację społeczną i zawodową oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Jest to alternatywna oferta zatrudnienia, uwzględniająca ich możliwości, potencjał, jak również potrzeby. Skierowana jest przede wszystkim do osób, które uczestniczyły w reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Słupsku i Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

W „Drabinie” łącznie zatrudnionych będzie 6 osób (na cały etat) – absolwentów CIS (3 osoby z Ustki, 3 osoby ze Słupska). Spółdzielnia nie narzeka na brak pracy. Od pierwszego dnia otrzymała już zlecenia, których wykonanie potrwa niemal do końca wakacji. W Ustce z usług skorzystają min. UTBS, OSiR, Miejskie Przedszkole nr 2, Biblioteka Miejska, a w Słupsku Szkoła Podstawowa nr 6, MZK.
Swoim zasięgiem „Drabina” obejmuje tereny należące do Miasta Słupsk i Miasta Ustka oraz okolicznych gmin.

Spółdzielnia działa przede wszystkim w zakresie:
- utrzymania terenów zielonych,
- usług porządkowych,
- usług konserwatorskich,
- usług remontowo – budowlanych,
- kolportażu i innych.