W Warszawie odbyła się jubileuszowa – XX edycja wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki - tzw. Oskarów Samorządowych - przyznawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.

W Warszawie odbyła się jubileuszowa – XX edycja wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki -tzw. Oskarów Samorządowych - przyznawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.

Wyróżnieni zostali:
- Tadeusz Brzozowski, przewodniczący rady powiatu w Łukowie
- Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik
- Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Lublinie
- Andrzej Huk, wójt gminy Przemyśl
- Edmund Kaczmarek, starosta powiatu jędrzejowskiego
- Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie
- Kazimierz Krakowski, starosta powiatu wołomińskiego
- Renata Surma, burmistrz Bystrzycy
- Tomasz Śmietanka, burmistrz Kozienic

Nagrody tradycyjnie przyznano w trzech kategoriach:

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym Samorządowy Oskarem nagrodzeni zostali:
- Danuta Kamińska, skarbnik Urzędu Miejskiego w Katowicach, za skuteczne zarządzanie finansami miasta
- Józef Swaczyna, starosta strzelecki, za działania społeczne w powiecie
- Bogdan Taranowski, wójt gminy Miedźna, za działania na rzecz rozwoju infrastruktury gminy
- Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia, za realizację działań edukacyjnych, kulturalnych i infrastrukturalnych w ramach projektów transgranicznych

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym Samorządowym Oskarem nagrodzeni zostali:
- Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa, za działania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta oraz wzmacnianie pozycji samorządu w ramach uczestnictwa w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP;
- Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, za skuteczną realizację programu „Rodzina” oraz działalność w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP
- Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego, za zwiększenie potencjału gospodarczego województwa.

W dziedzinie ogólnopaństwowej w tym roku Kapituła postanowiła uhonorować Elżbietę Rafalską, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, za Program Rodzina 500 plus.