„Wesoła Rybka” - tak nazywa się pierwszy w Rybniku miejski żłobek, który właśnie zainaugurował swoją działalność. Od 1 lutego w przyjaznych i nowoczesnych wnętrzach opiekę znajdzie blisko sto maluchów

Lokalizacja inwestycji wybrana została przede wszystkim z uwagi na łatwość dojazdu do obiektu z większości dzielnic miasta.

- Zapewnianie mieszkańcom optymalnych warunków do życia i realizowania się w różnych rolach społecznych, to również inwestycje prorodzinne – przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Żłobek w Rybniku jest odpowiedzią na potrzeby rodziców, chcących skutecznie łączyć życie rodzinne z aktywnością zawodową. To zaś ma często bezpośrednie przełożenie na decyzję o pozostaniu bądź zamieszkaniu w danym mieście. Dlatego też bardzo cieszy mnie fakt, że Rybnik będzie mieć placówkę otaczającą opieką najmłodszych mieszkańców - dodaje.

Placówka zatrudnia 21 osób – są wśród nich opiekunowie, pielęgniarki, pracownicy obsługi, kuchni i - co szczególnie istotne - również logopeda.

W żłobku przewidziano miejsce dla 96 dzieci – do tej pory podpisane zostały umowy z 82 rodzicami. Maluchy, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji znalazły się na liście rezerwowej będą przyjmowane na wolne miejsce. W dalszej perspektywie (od marca br.) planowane jest wprowadzenie naboru otwartego - kolejne dzieci będą przyjmowane rotacyjnie na wolne miejsca .

- Przeprowadzony nabór pokazał, że wielkość żłobka i liczba dostępnych dla dzieci miejsc zostały dobrze zaplanowane– wskazuje prezydent Piotr Kuczera. - Jestem przekonany, że w nowoczesnej, przyjaznej przestrzeni maluchy będą dobrze się czuły i będą z zapałem poznawać otaczający je świat. Inwestycja jest bardzo istotna dla rozwoju miasta. Zaplecze w postaci żłobków czy przedszkoli to coś, co często może zadecydować o tym, że ktoś zdecyduje się zamieszkać w Rybniku albo w mieście pozostać, a na tym nam bardzo zależy – dodaje gospodarz miasta.

Koszt budowy żłobka wraz zagospodarowaniem terenu wokół niego to 9,3 mln zł. Inwestycję wykonał wybrany w przetargu Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „AL-DUE” Bogusław Jarzyna z Rybnika.

Warto dodać, że Rybnik pozyskał ponad 1 mln złotych dofinansowania do budowy żłobka, w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miastu udało się również zdobyć przeszło 1,5 mln unijnej dotacji na wyposażenie żłobka oraz bieżące funkcjonowanie placówki po jej uruchomieniu.