Rudzcy uczniowie mogą już korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz ze studia nagrań. Na projekty inwestycyjne i szkoleniowe władze pozyskały ponad 3 mln zł.

Sale powstały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski, gdzie uczniowie kształcą się w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień. Zmodernizowane i wyposażone zostały też 3 pracownie do praktycznej nauki zawodu w branży elektrycznej, gastronomicznej i fryzjerskiej w CKPiDZ. Na projekty inwestycyjne i szkoleniowe w rudzkich szkołach zawodowych władze Rudy Śląskiej pozyskały ponad 3 mln zł. Kolejny milion dołożony został z budżetu miasta.

Pozyskane dofinansowanie dotyczy czterech projektów. Dwa z nich - „Absolwent z atrakcyjnym zawodem” oraz „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień” – to tzw. projekty miękkie, czyli dotyczące szkoleń. Ich koszt wyniesie ok. 1,5 mln zł. Z kolei realizacja dwóch projektów inwestycyjnych powinna zamknąć się w kwocie ok. 2,8 mln zł.
Projekt adaptacji i wyposażenia pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań z reżyserią dźwięku kosztował 444 tys. zł, z czego 270 tys. zł pochodzić będzie z dofinansowania. Jego wykonanie stworzyło warunki do nauki zawodu technik realizacji nagrań i nagłośnień dla 25 uczniów.

Z kolei na program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 miasto otrzymało ponad 320 tys. zł. W ramach tego projektu realizowane jest doradztwo edukacyjno – zawodowe, staże zawodowe oraz kursy certyfikowane dla wychowanków. Nauczyciele placówki uzyskają możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach czy szkoleniach. – Uczniowie mają przede wszystkim zapewnioną naukę zawodu w budynku szkoły, a dodatkowo pracownie mogą w przyszłości posłużyć jako stanowisko egzaminacyjne w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień, którego w województwie brakuje – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. Wkład własny na realizację projektu wyniósł niecałe 19 tys. zł.

Nowe inwestycje również otworzą możliwości odbycia staży i praktyk zawodowych oraz kursów certyfikowanych dla uczniów CKPiDZ. – Na realizację tych potrzeb pozyskaliśmy kolejne 1,2 mln zł, a wkład miasta wyniesie ok. 62 tys. zł – informuje Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty UM. Z projektu skorzysta ok. 150 uczniów kształcących się m.in. w takich zawodach, jak technik żywienia i usług gastronomicznych, sprzedawca, ślusarz, operator obrabiarek skrawających czy technik pojazdów samochodowych. – Pracownie specjalistyczne zapewniają adekwatne i praktyczne wykształcenie zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach, na które istnieje od kilku lat duże zainteresowanie zarówno wśród młodzieży jak i pracodawców – podkreśla naczelnik Piecko. Z projektu skorzysta również 26 nauczycieli nauki zawodu, którzy zyskają możliwość podniesienia kompetencji.