Część dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej może zostać objęta szczególną ochroną konserwatorską. Władze miasta i województwa śląskiego chcą utworzyć na jej terenie tzw. park kulturowy.

Podpisano list intencyjny w tej sprawie. – Większość historycznych zabudowań w dzielnicy Ruda jest dobrze zachowana, a co najważniejsze stanowi spójną zabudowę. Jest to idealny punkt wyjścia do tego, by na tej podstawie zbudować uniwersalną opowieść o rozwoju górnośląskich miejscowości, a także o górnośląskich rodach, które na przestrzeni wieków przyczyniły się do rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego regionu – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Planowany park kulturowy to efekt współpracy Samorządu Województwa Śląskiego i Miasta Ruda Śląska. Dotyczy on najstarszej dzielnicy Rudy Śląskiej, czyli liczącej ponad 700 lat Rudy.

- Wyjątkowość tego miejsca polega na zachowaniu między innymi układów przestrzennych i urbanistycznych z różnych etapów rozwoju miejscowości: od wsi przez wieś robotniczą z okresu industrializacji po osadę patronacką o wszelkich cechach miasta – mówi członek Zarządu Województwa Śląskiego dr inż. arch. Henryk Mercik. Obiekty, wśród których znajdują się osiedla patronackie, obiekty sakralne, zespół zamkowy z parkiem i terenem folwarcznym, obiekty małej architektury, budynki przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, nekropolie oraz budynki reprezentacyjne są materialną pamiątką po właścicielach Rudy, począwszy od rodziny von Stechow, a skończywszy na rodzie von Ballestrem, właścicielach majoratu rudzko-biskupicko-pławniowickiego od 1758 r. do wybuchu II wojny światowej.

Na krajobraz kulturowy przyszłego parku składają się również elementy krajobrazowe związane z pierwotną działalnością rolniczą miejscowej ludności, łączoną później z działalnością w przemyśle oraz gospodarstwami rolnymi prowadzonymi przez samych Ballestremów (folwark, stawy hodowlane).

- Obiekty na terenie przyszłego parku związane są także z postaciami Karola Goduli i Joanny Gryzik. Są zatem źródłem przekazów ustnych, legend i mitów, stanowiących ważne toposy całej górnośląskiej kultury – zauważa Adam Kowalski, zastępca dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, instytucji koordynującej prace nad powołaniem parku. - Formuła parku kulturowego wydaje się doskonałą okazją nie tylko do prezentacji walorów historycznych Rudy, ale także dopełnieniem narracji ważnych z punktu widzenia zarówno rozwoju Szlaku Zabytków Techniki jak i trasy śladami rodów przemysłowych - dodaje.
Park kulturowy to forma ochrony stworzona z myślą o ochronie krajobrazu kulturowego. Tworzy się go na podstawie uchwały rady gmin, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.