Władze Rudy Śląskiej pozyskały blisko 1,2 mln zł ze środków unijnych na adaptację lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne. Powstanie 11 mieszkań, w których zamieszkają 52 osoby.

Pieniądze pozwolą wyremontować niewykorzystane dotychczas pomieszczenia lub zmienić ich przeznaczenie.

O mieszkania będą mogły się ubiegać rodziny, w tym wielodzietne, które podpiszą specjalne kontrakty socjalne. W ramach tych umów mają podjąć ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny.

- Zgodnie z obowiązującym prawem, każda gmina jest zobowiązana dostarczyć osobie posiadającej odpowiednie orzeczenie sądowe lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe. Jeżeli gmina nie wywiązuje się z tego obowiązku, zmuszona jest do wypłaty odszkodowań. Dlatego każde utworzone mieszkanie socjalne pozwala nam zredukować koszty w tym zakresie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Aktualnie mamy ponad 750 takich wyroków, a jeszcze trzy lata temu ich liczba oscylowała w okolicach 2300 – dodaje.

Pozyskane przez miasto pieniądze pozwolą na wyremontowanie nieużytkowanych lokali mieszkalnych oraz użytkowych. – Są to mieszkania i pomieszczenia, których nie udałoby nam się zmodernizować wyłącznie ze środków miasta. Przez lata, z uwagi na duży zakres remontu i mniej atrakcyjną lokalizację, nie znajdowały one najemcy. Dzięki środkom zewnętrznym będziemy mogli je ponownie zasiedlić – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.