10 i 11 stycznia 2019 r. w Warszawie firma VULCAN organizuje konferencję pt. „Wyzwania dla samorządów: rekrutacja podwójnego rocznika w 2019 r., organizacja oświaty w dobie dynamicznych zmian”.

Przeprowadzenie rekrutacji do szkół średnich będzie w przyszłym roku nie lada wyzwaniem dla miast na prawach powiatu i powiatów, a wszystko za sprawą tzw. podwójnego rocznika.

Rekrutacja podwójnego rocznika to nie jedyne wyzwanie. To dopiero początek dynamicznych zmian w szkołach średnich, które będą miały bezpośredni wpływ na budżet oświaty.
Dlatego tak ważne jest przemyślenie organizacji pracy szkół powiatowych w perspektywie wieloletniej. Tylko takie podejście daje szansę na optymalizację wydatków na oświatę i zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej uczniom.

Proces rekrutacji skomplikuje też organizacja przyjmowania kandydatów – absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych to dwie osobne grupy uczniów, których nie można przyjmować do szkół wedle tych samych kryteriów i które nie mogą się kształcić w tych samych oddziałach.

Jak zatem zorganizować cały proces rekrutacji, by przebiegł on sprawnie i nie wzbudzał negatywnych emocji? O tym będzie mowa podczas konferencji 10 i 11 stycznia 2019 r., którą organizuje firma VULCAN. Patronat nad konferencja objęły Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich.

Program oraz szczegóły organizacyjne konferencji tutaj