Gotowy jest projekt budżetu Radomia na 2018 r. Na inwestycje ma zostać przeznaczona prawie 150 mln złotych. Pod względem inwestycji nadchodzący rok będzie jednym z najlepszych w okresie ostatnich lat.

- To budżet zrównoważonego rozwoju i równowagi pomiędzy potrzebami, a możliwościami. Uwzględnia oczekiwania radomian w różnym wieku i o różnych potrzebach. Zakłada kontynuację sprawdzonych rozwiązań, a jednocześnie wprowadza długo oczekiwane zmiany w naszym mieście – tak prezydent Radosław Witkowski mówi o projekcie przyszłorocznego budżetu, który dziś został skierowany do Biura Rady Miejskiej.150 milionów na inwestycje

Projekt zakłada dochody w wysokości 1 mld 137 mln zł i wydatki na poziomie 1 mld 190 mln zł, przy czym dochody bieżące będą wyższe od wydatków bieżących o 54 mln zł.

Inwestycje pochłoną w przyszłym roku prawie 150 mln zł, co stanowi 12,6 procent wszystkich wydatków. To kwota o 33 mln zł większa, niż zaplanowana na ten rok. – Pod względem poziomu inwestycji nadchodzący rok będzie jednym z najlepszych w okresie ostatnich kilkunastu lat. Filozofia, jaka przyświecała nam przy konstruowaniu planu wydatków to przede wszystkim konsekwentna realizacja przedwyborczych zobowiązań. Skupiamy się na inwestycjach, które mają podnieść komfort życia w mieście. Chcemy, by radomianie czuli się tu bezpiecznie, by nie musieli brodzić w błocie, by mieli gdzie spędzać wolny czas. Chcemy, by czuli dumę z wyglądu Miasta Kazimierzowskiego, mogli się cieszyć wspaniałymi sportowymi widowiskami organizowanymi na nowoczesnych obiektach i aby nie musieli się już więcej wstydzić za wygląd placu w samym środku miasta – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Dwie największe inwestycje zaplanowane na przyszły rok to kontynuacja prac przy rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego, w tym kamienicy Deskurów (22,5 mln zł) i ratusza (8 mln zł) oraz budowa trasy N-S (19 mln zł). Będzie też kontynuowany Radomski Program Drogowy (8 mln zł),