O przyszłości rozmawiali przedstawiciele polskich samorządów w Gdańsku 31 sierpnia. Prezentujemy zapis debaty, jaka odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności oraz relację wideo z tego wydarzenia.

Uczestnikami dyskusji byli: Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, prezes Unii Metropolii Polskich oraz Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.

Uczestnicy debaty podkreślali, że wzmocnienie samorządów miast i wsi przedkłada się wprost na wzmocnienie państwa, które zgodnie z art. 15 Konstytucji powinno gwarantować decentralizację władz publicznych w Polsce.

Elżbieta Bieńkowska zwróciła uwagę, że obecny rząd nie ma w swoich priorytetach samorządów. A tymczasem ludzie chcą decydować o sobie, nie tylko o infrastrukturze, ale także o kulturze.

- Zawsze było trudno, tylko co innego jak jest trudno, a co innego jak ktoś jest wrogiem. Najgorsze czasy, dopiero nadchodzą – ostrzegał Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.- Ostatnie lata były dobre finansowo, ale przyszłość rysuje się mniej różowo, ponieważ Państwo zaczęło rozdawać nasze, m.in. przez zerowy PiT dla młodych do 26. roku życia. Będziemy brani głodem, nie uchwalimy budżetów, Już 37 miast na prawach powiatu i kilkaset gmin ma z tym problem. 

Zapis debaty tutaj.

Relacja wideo