Po dwóch latach dialogu z obywatelami i konsultacji z władzami lokalnymi i regionalnymi 9 października Europejski Komitet Regionów przyjmie sprawozdanie na temat przyszłości Europy.

8 października rozpoczął się w Brukseli XVI Europejski Tydzień Regionów i Miast, który zgromadzi ponad 6 tys. uczestników związanych z samorządem terytorialnym z całej Unii Europejskiej. Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne wydarzenie, podczas którego przedstawiciele unijnych instytucji, europejskich samorządów, organizacji pozarządowych, a także eksperci i naukowcy mają okazję wymieniać się wiedzą na temat rozwoju gmin, miast i regionów. Organizatorami wydarzenia są Europejski Komitet Regionów, który jest organem doradczym UE, i Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Szesnastej edycji imprezy przyświeca hasło "Za silną polityką spójności UE po 2020 roku".

W dniu 9 października o godz. 15.00 w Brukseli przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Karl-Heinz Lambertz wygłosi drugie orędzie o stanie Unii Europejskiej z punktu widzenia miast i regionów . Wystąpienie będzie miało miejsce na sesji plenarnej podczas specjalnej debaty pod hasłem „Przyszłość Europy” z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonia Tajaniego. Po debacie przyjęte zostanie sprawozdanie KR-u w sprawie przyszłości Europy , które jest zwieńczeniem dwuletniego dialogu z obywatelami i konsultacji z władzami lokalnymi i regionalnymi zgodnie z wnioskiem przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Wystąpienie przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza nada priorytetom UE wymiar lokalny i regionalny, a także pokaże dokładniej, co tak naprawdę dzieje się na ulicach i w regionach Europy.

Głównym tematem przemówienia będą najpilniejsze problemy stojące przed miastami i regionami w UE: następne negocjacje w sprawie długoterminowego budżetu UE ( sprawozdanie KR-u zostanie przyjęte w tym samym dniu), przyszłość polityki regionalnej UE (polityki spójności), integracja, demokracja UE (w tym miasta i regiony w procesie decyzyjnym UE oraz inicjatywy na szczeblu lokalnym przywracające więź obywateli z Europą), a także zrównoważony rozwój i współpraca terytorialna.
Inicjatywę należy również postrzegać w szerszym kontekście toczącej się obecnie debaty na temat przyszłości Europy, a także z perspektywy zbliżających się wyborów europejskich 2019 i Europy po brexicie . W tym kontekście, po debacie z przewodniczącym Antonio Tajanim, KR przyjmie zalecenia w sprawie przyszłości Europy sporządzone w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem ponad 40 tys. obywateli i 110 organów władz lokalnych i regionalnych z 30 krajów europejskich.

Podczas swego wystąpienia przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zainauguruje również 8. Europejski Szczyt Regionów i Miast, który zostanie zorganizowany w dniach 14–15 marca 2019 r. w Bukareszcie wspólnie z rumuńską prezydencją w Radzie UE oraz gminami rumuńskimi. Szczyt ten będzie największym w przyszłym roku zgromadzeniem politycznym burmistrzów, przewodniczących regionalnych i przywódców lokalnych z całej Europy z udziałem ponad 800 osób, w tym przywódców instytucji UE.

Wystąpienie Karla-Heinza Lambertza będzie transmitowane na żywo na stronie internetowej www.cor.europa.eu/sotreg.go oraz na Twitterze #SOTREG .