Siedem miesięcy temu ZMP rozpoczął program przygotowawczy doradców miast. Założeniem jest wypracowanie takich narzędzi i modelu zarządzania, który da w efekcie miastom możliwość skoku w przyszłość.

Przypomnijmy: od kwietnia tego roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (wcześniej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), we współpracy z partnerami – Związkiem Miast Polskich, Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju realizuje Program „Rozwój lokalny”. Związek Miast Polskich w jego ramach realizuje projekt predefiniowany „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”. Przedsięwzięcie to ma na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców małych i średnich miast.

Związek Miast Polskich przeprowadził otwarty nabór do zespołu ekspertów, spośród których wyłoniono 65 doradców miast. Do współpracy pozyskane zostały osoby o wysokich, zróżnicowanych kompetencjach, wynikających zarówno z ich doświadczeń praktycznych (byli samorządowcy z wieloletnim stażem w różnych jednostkach), jak i doradczych (konsultanci pracujący na rzecz i z jednostkami samorządu terytorialnego). Grupa ta stanowiła będzie podstawę systemowego wsparcia miast ubiegających się o dotacje w Programie „Rozwój lokalny”.

Warto podkreślić, że Związek zgromadził zespół osób o bardzo wysokich kompetencjach w różnych obszarach, którymi jego członkowie wymieniają się w ramach cotygodniowych dwudniowych zjazdów, uzupełniając posiadaną wiedzę i aktywnie dzieląc się różnorodnymi doświadczeniami.

- Pracę doradców w tym projekcie porównałabym do takiej czysto ludzkiej sytuacji, kiedy prosimy przyjaciela o zewnętrzny ogląd naszej sytuacji. Dokładnie na tym polega praca doradców: wchodzimy do miasta, bardzo uważnie przyglądamy się wszystkim komponentom, które się na nie składają po to, żeby pokazać zewnętrzne spojrzenie na to samo – mówi Lucyna Maury, doradca miast w ZMP.

Więcej na temat idei programu z udziałem doradców miast orz ich pracy – w materiale wideo.

Więcej informacji o całym projekcie predefiniowanym tutaj