Rozpoczęła się jesienna edycja programu przygotowawczego dla doradców miast w związku z realizacją projektu wzmocnienia rozwoju średnich i małych miast w Polsce w ramach Programu „Rozwój lokalny”.

Aż 213 miast złożyło zarysy projektów w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Związek Miast Polskich w ramach projektu buduje po raz pierwszy w Polsce tak duży, zróżnicowany obszarowo i kompetencyjnie zespół doradców miast. Doradcy wesprą ok. 50 miast zakwalifikowanych do drugiego etapu projektu (wyłonionych spośród 213 przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). 

Rolą ZMP jest wzmocnienie procesów pracy przedstawicieli miast i doradców w zakresie opracowania Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Miasta mają możliwość pozyskania środków finansowych na rozwój lokalny i instytucjonalny po złożeniu wcześniej przygotowanych Programów.

Tematem pierwszego dwudniowego spotkania były następujące obszary:

  • narzędzia do konsultacji społecznych
  • narzędzia do efektywnej komunikacji
  • proces pracy w miastach i rola doradcy w tym procesie.

Program Przygotowawczy realizowany jest w oparciu o zasadę wykorzystania różnorodności doświadczeń i kompetencji całego zespołu doradców miast i doradców strategicznych. To jedyna taka inicjatywa w Polsce, w której 65 osób dzieli się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami na rzecz wzmocnienia rozwoju średnich i małych miast. 

Programu „Rozwój lokalny" finansowany jest ze środków funduszy EOG i funduszy norweskich. Do udziału w nim zaproszonych zostało 255 miast średnich i małych tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Budżet Programu „Rozwój lokalny” w części grantowej administrowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynosi 102 mln euro. Środki te będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast.