Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił 27 lutego br. zarządzanie zastępcze wojewody mazowieckiego wygaszające mandat prezydenta Radomia, Radosława Witkowskiego.

Prezydent Radosław Witkowski zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego nie naruszył przepisów prawa. Zarzuty wojewody w tym zakresie i wygaszenie mandatu prezydenta były niezasadne. Wojewódzki Sąd Administracyjny na dzisiejszym posiedzeniu uznał, że przerwanie kadencji bez bezsprzecznych dowodów jest niedopuszczalne i byłoby to złamanie woli wyborców. Sąd stwierdził, że swoim działaniem prezydent Radomia nie naruszył ustawy antykorupcyjnej. Rezygnując z zasiadania w Radzie Nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy i zwracając wynagrodzenie z tego tytułu utwierdził sąd o woli działania zgodnie z prawem.

Wojewoda mazowiecki wygasił mandant prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu na wniosek CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne uznało, że prezydent Witkowski zasiadając w 2017 roku w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego złamał przepisy ustawy antykorupcyjnej. Wobec braku stanowiska w tej sprawie Rady Miejskiej wojewoda wygasił mandat prezydenta wydając zarządzenie zastępcze. Prezydent skorzystał z przysługującego mu prawa skargi do WSA.

Podczas wtorkowej rozprawy sąd na początku odrzucił wniosek Stowarzyszenie Związku Miast Polskich o uznanie tej organizacji za stronę w tej sprawie. Następnie rozpatrywał skargę Radosława Witkowskiego na decyzję wojewody wygaszającą mandat prezydenta miasta.