Baza Danych Miasta to unikalne przedsięwzięcie uruchomione przez Miasto Poznań. Obejmuje m.in. portal, w którym znajdziemy dane statystyczne dotyczące różnych obszarów funkcjonowania Poznania.

Zgodnie ze światowymi tendencjami, miejskie dane są prezentowane w sieci. Dlatego Miasto Poznań uruchomiło unikalną w skali kraju Bazę Danych Miasta. Zawarte na portalu Badam.poznan.pl dane obejmują wskaźniki statystyczne dotyczące wielu zagadnień. Znajdziemy tam też raport opisujący stan rozwoju Poznania w różnych obszarach funkcjonowania: m.in. gospodarki, innowacji i inteligentnego miasta, rynku pracy, demografii, transportu, edukacji, środowiska, warunków życia, partycypacji publicznej, zarządzania miastem i finansów; wdrażania strategii rozwoju miasta, programów i polityk branżowych.

- Baza powstała dzięki współpracy z niemal 90 jednostkami i organizacjami samorządu, biznesu oraz pozarządowymi - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. - Portal Badam.poznan.pl jest przygotowany dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, naukowców, samorządowców, działaczy miejskich i wszystkich zainteresowanych, którzy poszukują danych o Poznaniu potrzebnych do pracy, rozwijania wiedzy lub po prostu dla przyjemności. Zastępuje wydawaną od wielu lat publikację nt. sytuacji społeczno-gospodarczej miasta w wersji papierowej. BaDaM ma charakter rozwojowy i będzie rozbudowywany zgodnie z potrzebami użytkowników.

Raz w miesiącu na portalu będzie pojawiał się inny temat przewodni, zapowiadany krótkim filmem. Na przykład w sierpniu była nim turystyka.