Prezydent Poznania stanowczo sprzeciwia się obecnym w przestrzeni publicznej naszego kraju przejawom dyskryminacji. W Poznaniu od kilku lat wdrażane są rozwiązania prorównościowe.

Motywowane nienawiścią działania, takie jak podejmowane przeciwko określonym grupom społecznym uchwały, zachęty do zachowań wykluczających i dyskryminujących, czy w końcu wynikająca ze stereotypów i uprzedzeń agresja, z jaką mieliśmy ostatnio do czynienia podczas Marszu Równości w Białymstoku, nie powinny mieć miejsca – czytamy w oświadczeniu prezydenta Jacka Jaśkowiaka.

Jeśli chcemy miasta bezpiecznego i przyjaznego dla wszystkich, jako władze musimy się w proces jego współtworzenia zaangażować. Dlatego w Poznaniu od kilku lat wdrażamy rozwiązania prorównościowe, realizujemy działania promujące poszanowanie dla odrębności i inności każdego mieszkańca, budując społeczność wrażliwą na potrzeby różnych grup mniejszościowych, respektującą prawa człowieka.

Prezydent chce, by Poznań był miastem, w którym wszyscy czują się u siebie. Młodsi i starsi, rodziny i single, sprawni fizycznie i osoby z niepełnosprawnościami, dobrze sytuowani i ubożsi... By żadna mniejszość, grupa społeczna nie czuła się wykluczona, czegoś pozbawiana, dyskryminowana. By wszyscy mieszkańcy mieli poczucie, że ich potrzeby są dostrzegane.