Kilkuset burmistrzów i prezydentów polskich miast oraz reprezentanci pozostałych szczebli samorządu terytorialnego w historycznej Sali BHP dawnej stoczni pożegnali zamordowanego prezydenta Gdańska.

Prezydenci i burmistrzowie miast zrzeszonych w Związku Miast Polskich oraz reprezentanci pozostałych szczebli polskiego samorządu przyjechali do Gdańska w przeddzień pogrzebu, aby razem pożegnać zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza. Spotkali się w historycznej Sali BHP, tuż obok Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie w tym czasie tłumy gdańszczan składały hołd swojemu zmarłemu prezydentowi.

Zobacz zapis spotkania samorządowców: