Zarząd ZMP podczas posiedzenia 10 maja zaopiniował projekty ustaw przygotowane przez MIiR w sprawie zasad prowadzenia polityki rozwoju, Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Prawa budowlanego.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Związku, które odbyło się 10 maja br.

w Wołominie od godz. 15.00 w Urzędzie Miasta, ul. Ogrodowa 4


1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Gliwicach.

2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.

3. Informacja o pracach w zakresie edukacji („kwadratowy stolik”) - ref. M. Wójcik

4. Informacja o postępie prac nad rozporządzeniem ws. zamrożenia cen energii elektr. - ref. M. Wójcik

5. Informacja o wynikach Kongresu Miast Małych i Średnich (Wałbrzych, 25.04) - (raport, wnioski) - ref. A.Porawski

6. Informacja o projekcie predefiniowanym „Rozwój lokalny”, zainaugurowanym 26 kwietnia br. - ref. A.Porawski

7. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (MIiR), ref. A. Porawski
b) o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (MIiR), ref. K. Frysztak (UM Radom)
c) o zmianie ustawy Prawo budowlane (MIiR), ref. Ł. Oryszczak (UM Gliwice)
d) o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (KUKIZ’15), ref. A. Porawski
e) o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (PO-KO), ref. Ł. Oryszczak (UM Gliwice)

8. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MI zm. rozp. ws. sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,
b) RM ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (ref. UM Ełk).

9. Plan pracy na 2019, w tym udział w wydarzeniach w maju i czerwcu br.

10. Przyjęcie nowych miast w poczet miast członkowskich ZMP..

11. Korespondencja.

12. Sprawy wniesione.