30 kwietnia br. zakończył się trójstronny projekt „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie”. Liderem projektu był Związek Miast Polskich.

Projekt "Polsko-norweska pomoc dla zwiększenia efektywności energetycznej na Ukrainie" adresowany był do 10 miast: 5 polskich (Chorzów, Kielce, Kraśnik, Ostrowiec Świętokrzyski, Płock) i 5 ukraińskich (Tarnopol, Winnica, Korosteń, Biała Cerkiew, Żytomierz), które już prowadzą współpracę partnerską.

Celem projektu była wymiana doświadczeń i podnoszenie kompetencji urzędników miejskich odpowiedzialnych za przygotowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (EE) oraz opracowanie modelowych dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji z zakresu EE, w modelu PPP w tym w formule ESCO (finansowanie z oszczędności w zużyciu energii), z wykorzystaniem doświadczeń norweskich.

Liderem tego przedsięwzięcia był Związek Miast Polskich, a jego partnerami - Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Związek Miast Ukrainy oraz Stowarzyszenie Miast Energoefektywnych na Ukrainie.

Mimo, że projekt formalnie miał zakończyć się w grudniu ubiegłego roku, wysoka ocena jego realizacji zaowocowała decyzją Biura Mechanizmów Finansowych o jego przedłużeniu i dofinansowaniu kolejnych działań.
W kwietniu i czerwcu 2017 roku przedstawiciele polskich i ukraińskich miast, które były bezpośrednimi uczestnikami projektu, brali udział w wizytach studyjnych w Polsce i Norwegii, poznając przykłady realizacji projektów z zakresu energoefektywności, realizowanych w formule PPP i modelu ESCO. W marcu bieżącego roku kolejne polskie i norweskie samorządy miały możliwość wymiany doświadczeń. Blisko 20 przedstawicieli polskich i ukraińskich miast uczestniczyło w marcu w wizytach studyjnych w Norwegii i w Polsce.

Ostatnim działaniem, zrealizowanym w ramach projektu zakończonego 30 kwietnia, było przygotowanie zestawu dokumentów – wytycznych do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze efektywności energetycznej na Ukrainie. Przygotowała je polsko-norwesko-ukraińska grupa ekspertów. We wcześniejszych etapach realizacji projektu, przeprowadzona została już analiza uwarunkowań prawnych. - Mamy nadzieję, że materiały, wypracowane również w oparciu o wymianę doświadczeń z polskimi i norweskimi miastami, posłużą ukraińskim partnerom do realizacji zakończonych sukcesem projektów - podsumowuje Alicja Stachowiak ze Związku Miast Polskich.

Szeroką relację z marcowych wizyt studyjnych można przeczytać w ostatnim numerze "Samorządu Miejskiego".