Samorząd Polkowic zawarł porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Dotyczy ono szeroko rozumianej współpracy w zakresie rozwoju nowej części miasta w ramach programu Polkowice 2030+.

Samorząd Polkowic zawarł porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Dotyczy ono szeroko rozumianej współpracy w zakresie rozwoju nowej części miasta w ramach programu Polkowice 2030+.

Strony umowy deklarują zamiar współpracy uwzględniającego integrację z lokalnym przemysłem, udoskonalenie infrastruktury miejskiej, optymalizację oświetlenia ulicznego i parkowego wraz z wdrożeniem jego inteligentnego sterowania, smart city, ograniczenia niskiej emisji, badań odnawialnych źródeł energii oraz wymiany doświadczeń edukacyjnych na różnych poziomach.
W imieniu AGH porozumienie o współpracy podpisał prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy AGH, a w imieniu Gminy Polkowice Wiesław Wabik – Burmistrz Polkowic.
AGH to wiodąca uczelnia techniczna w Polsce.