Ponad 1,3 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku na projekt inteligentnego wsparcia dla osób niesamodzielnych. 29 czerwca została podpisana umowa.

Projekt „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych” zakłada wszechstronną pomoc, m.in. zapewnienie usług opiekuńczych, fizjoterapii, rehabilitacji, porad psychologicznych i psychiatrycznych, a także teleopieki.- To ważny projekt, bo trafia do osób niepełnosprawnych z Płocka – mówił podczas podpisania umowy prezydent Andrzej Nowakowski. – Będziemy mogli lepiej wspierać niesamodzielnych mieszkańców i ich opiekunów.

Projekt przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje różnorodne działania, m.in. świadczenie usług opiekuńczych dla około 40 osób. Będą to dodatkowe osoby, oprócz tych już wcześniej objętych pomocą MOPS. Kolejne działania w ramach projektu to usługi rehabilitanta, w razie potrzeby świadczone także w miejscu zamieszkania osób potrzebujących takiego wsparcia. Osoby niesamodzielne i ich opiekunowie faktyczni będą mogli skorzystać również z poradnictwa psychologicznego i psychiatrycznego. Rekonwalescencję i łagodzenie stanów depresyjnych ma ułatwić dogoterapia i terapia społeczna.

Projekt będzie trwał 2 lata, ale po jego zakończeniu będą kontynuowane działania, takie jak Centrum Teleopieki oraz wypożyczalnia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego. W ramach działania Centrum Teleopieki zostaną udostępnione urządzenia mobilne z osobistym nadajnikiem. Urządzenia będą wyposażone w system GSM z kartą SIM podlegające lokalizacji sieciowej, co umożliwi precyzyjne określenie miejsca pobytu użytkownika. Z kolei wypożyczalnia sprzętu będzie oferować m.in. wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, kule, ale także niezwykle kosztowne urządzenia, a potrzebne niekiedy przez krótki, przejściowy okres, jak łóżka rehabilitacyjne, czy koncentratory tlenu.

Cały projekt będzie kosztował blisko 1,5 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie ponad 1,3 mln zł.