Związek Miast Polskich rozpoczyna nabór do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Polega on na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego.

W ramach projektu wsparte zostaną samorządy stojące przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych.

26 gmin otrzyma:

  1. wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego (w tym dobieranie i udostępnienie narzędzi pomocnych w prowadzeniu konsultacji),
  2. szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy,
  3. granty na realizację indywidualnych planów konsultacji do wysokości 20 tys. zł (przeznaczone jedynie na realizację procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych),
  4. możliwość udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.

Projekt realizowany jest przez Pracownie Badań Społecznych STOCZNIA (lider), Związek Miast Polskich, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju z Torunia, Fundację Napraw Sobie Miasto z Katowic oraz Fundację Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące udziału w projekcie

Udział w projekcie poprzedzą dwa spotkania informacyjno – szkoleniowe. Gminy zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkania:

  • 6 września (wtorek) w godz. 10.00-16.00 w Katowicach, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ul. Bankowej 11a lub
  • 8 września (czwartek) w godz. 10.00-16.00 w Warszawie, w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu innowacji społecznych przy ul. Brackiej 25

Do udziału w spotkaniach zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji społecznych w gminach oraz osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne. Możliwy jest przyjazd dwóch osób z jednej gminy.

Seminaria w obydwu miastach będą miały identyczną formułę, zakładającą część informacyjną, dotyczącą procedur zgłaszania się i udziału, a także część szkoleniową (z elementami warsztatowymi) dotyczącą podstawowych zagadnień związanych ze stosowaniem metod partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym.

Spotkania organizują i prowadzą eksperci z zakresu partycypacji obywatelskiej i urbanistyki - realizatorzy projektu z Fundacji Napraw Sobie Miasto, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju i Związku Miast Polskich.

Na spotkania można się zgłaszać poprzez wypełnienie do 30 sierpnia włącznie formularza zgłoszeniowego pod tym linkiem: https://goo.gl/forms/0RMUWxqBtBGPgmov2.

Podstawowe informacje o naborze do projektu

Pierwszy nabór gmin do projektu trwać będzie od 1 do 30 września br. Gminy zainteresowane udziałem będą proszone o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego, a następnie wybrane z nich przejdą pogłębiony etap rekrutacji.

Gmina, chcąca wziąć udział w projekcie, powinna:

  • posiadać uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych (lub ich zmian) lub podjąć zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie gminy do uchwalenia w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za proces konsultacji,
  • nie ubiegać się o grant w ramach innych projektów wyłonionych w ramach konkursu POWR.02.19.00-IŻ.00-00-004/15.

Wszelkie informacje na temat naboru, w tym regulamin, dostępne będą w drugiej połowie sierpnia na stronie internetowej projektu: www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen

Osoby do kontaktu:

Maria Perchuć-Żółtowska: mperchuc@stocznia.org.pl | (22) 100 55 94

Joanna Ludwiczak: joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl | (61) 633 50 53

Strona www projektu: www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen