Organizacje samorządowe zwracają się do Prezydenta RP, Andrzeja Dudy z prośbą o spotkanie w sprawie naruszania przez większość parlamentarną zasad gwarantowanych w Konstytucji i EKSL.

W liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy i podpisanym przez Marka Olszewskiego, współprzewodniczącego KWRiST, organizacje proszą o spotkanie. „Pragniemy przedstawić Panu, osobie o kluczowej roli w procesie legislacyjnym, nasze stanowisko dotyczące przestrzegania zasad gwarantowanych w Konstytucji oraz objętych gwarancjami Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, których naruszanie obserwujemy w realizowanych i zapowiadanych przez obecną większość parlamentarną działaniach prawodawczych. Zasady te ujęliśmy w Karcie Samorządności, przyjętej przez Forum Samorządowe w dniu 16 marca br. w Warszawie, w którym uczestniczyło około 1600 samorządowców z całej Polski.(...)

Prawo i Sprawiedliwość uzasadnia nasilenie działań stanowiących centralizację wielu spraw publicznych w naszym kraju mandatem, jaki otrzymało od wyborców, którzy poparli podkreślaną przez tę partię konieczność wzmocnienia państwa. W naszej opinii część tych działań jest jednak podejmowanych w oparciu o fałszywe diagnozy oraz z zamiarem osiągnięcia doraźnych celów politycznych, wbrew zasadzie decentralizacji władz publicznych, zawartej w art. 15 Konstytucji i przede wszystkim zasadzie pomocniczości, przywołanej już w preambule ustawy zasadniczej, wywodzącej się ze społecznego nauczania Kościoła. Stanowi to zagrożenie dla tych prawi swobód obywatelskich, które powinny być realizowane jak najbliżej obywateli, z ich bezpośrednim udziałem. Jest oczywiste, iż osłabiając pozycję społeczności lokalnych i regionalnych, odbierając ich organom przedstawicielskim zadania i kompetencje na rzecz administracji centralnej, nie zbudujemy silnej i praworządnej Polski.”