Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium „Wykorzystanie PPP jako narzędzia realizacji Gminnych Programów Rewitalizacji”, które odbędzie się 20 czerwca w Gdyni.

Serdecznie zapraszamy na seminarium „Wykorzystanie PPP jako narzędzia realizacji Gminnych Programów Rewitalizacji”, które jest kolejnym wydarzeniem w projekcie „Rozwój PPP w Polsce”, obok seminariów regionalnych i wizyt studialnych. Seminarium odbędzie się 20 czerwca 2018 r w Gdyni. Udział w nim jest bezpłatny.

W załączeniu - informacja oraz formularz zgłoszeniowy na seminarium. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca br.

Nasze seminarium jest wydarzeniem towarzyszącym VI Kongresu Urbanistyki Polskiej (20-22 czerwca w Gdyni), do udziału w którym również zachęcamy. Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdują się na stronie Kongresu: http://www.kongrestup.pl/

Kontakt:
Joanna Ludwiczak
Związek Miast Polskich
tel. 61 633 50 53
e-mail:joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl