Ministerstwo Finansów przedstawiło ciekawe zestawienia dotyczące rozdysponowania 51,3 mld zł subwencji ogólnej dla samorządów w 2015 roku.

Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw; części oświatowej dla gmin, powiatów i województw; części równoważącej dla gmin i powiatów oraz części regionalnej dla województw.

Ponadto, gminy otrzymują część rekompensującą subwencji ogólnej przeznaczoną na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Łącznie samorządy otrzymały w 2015 roku 51,3 mld złotych, w tym między innymi: 40,4 mld zł subwencji oświatowej oraz blisko 8,7 mld części wyrównawczej (6,2 mld zł dla gmin, 1,6 mld zł dla powiatów i 0,9 mld zł dla województw).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2015 r. była o 877 mln zł wyższa od przekazanej w 2014 r.

W informacji sporządzonej przez resort finansów znajdziemy inne ciekawe dane dotyczące m.in. podziału części wyrównawczej subwencji pomiędzy samorządy, a także rozdysponowania rezerw subwencji na zadania edukacyjne i drogowe.

Pełną treść sprawozdania Ministra Finansów zamieszczamy poniżej.

Zachęcamy do lektury