Podczas poznańskiego Zgromadzenia Ogólnego ZMP delegaci mieli okazję do dyskusji na temat możliwości rozwoju miast w kontekście rosnących obciążeń finansowych, zwłaszcza w oświacie.

Punktem wyjścia do tworzenia jakichkolwiek zmian w oświacie powinno być zwiększenie środków na polska edukację. Do powtarzania tego zdania zachęcał samorządowców z miast ekspert Związku Miast Polskich ds. legislacji, Marek Wójcik.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego przedstawił on swoje refleksje na temat wpływu niedofinansowania edukacji na rozwój społeczno – gospodarczy.
Polska pod względem nakładów na edukacje zajmuje 4. od końca miejsce w Europie. Za nami są Węgry, Chorwacja i Bułgaria. Jednocześnie z roku na rok gminy coraz więcej wydają ze swoich budżetów na realizację zadań oświatowych mimo, że teoretycznie powinna je w całości pokrywać subwencja. W roku 2017 wydatki z budżetów gminnych na oświatę osiągnęły już niemal 35 mld zł, a z budżetów miast na prawach powiatu przekroczyły 23 mld zł. Samorządy coraz więcej wydają także na infrastrukturę oświatową.
Tymczasem minister Edukacji Narodowej uparcie powtarza, że pieniędzy na oświatę samorządy mają wystarczająco.
Jak pokazał w Poznaniu Marek Wójcik, w budżecie państwa na rok 2019 brakuje: 600 mln zł z tytułu niedoszacowania wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2018 roku, 800 mln zł z tytułu niedoszacowania w 2018 roku bazy wyjściowej do wyliczania wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, co najmniej 1 mld zł z tytułu podwyżek płac nauczycieli planowanych od 1 września 2019 r. i co najmniej 450 mln zł na skutki zmian w zasadach kształtowania wynagrodzeń, negocjowanych ze związkami zawodowymi w lutym br.
- W poczuciu odpowiedzialności za wspólnoty samorządowe, których funkcjonowanie jest zagrożone, wnosimy o to by zmienione zostały zasady wypłacania wynagrodzeń dla nauczyciel - mówił do delegatów ZO ZMP M. Wójcik.- Wnioskujemy, aby wypłacane były bezpośrednio z budżetu państwa, w formie dotacji celowej dla gmin, powiatów i województw. Niech w ten sposób administracja rządowa weźmie wreszcie odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje dotyczące kwestii kluczowej dla finansowania oświaty!
Prezentacja Marka Wójcika - w załączniku poniżej.

Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich zapowiedział w Poznaniu podjęcie przez Zarząd ZMP bardziej radykalnych działań. Dotychczasowe metody - rozmowy i prezentacja twardych liczb i danych - napotykają na mur po stronie MEN. Jednym z działań branych pod uwagę jest doprowadzenie do spotkania z premierem M. Morawieckim, który - zdaniem samorządowców - wprowadzany jest w błąd przez szefową resortu edukacji. (epe)