​22 maja 2018 r. odbędzie się w Warszawie II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Wybory samorządowe – samorządowe wybory”.

22 maja 2018 r. odbędzie się w Warszawie II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Wybory samorządowe – samorządowe wybory”, organizowane przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na które w imieniu organizatorów zapraszamy. Patronat nad konferencją objął m.in. ZMP.

Celem sympozjum jest prezentacja wyników badań i wymiana poglądów przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego, a w szczególności ordynacji wyborczej i finansowania kampanii wyborczej w jednostkach samorządu terytorialnego.
Przedmiotem rozważań będzie zatem szeroko rozumiana problematyka samorządu terytorialnego, z czego najważniejszymi obszarami poddanymi analizie będą:
  • problem ordynacji wyborczej w samorządzie terytorialnym w Polsce na tle innych państw europejskich
  • finansowanie kampanii wyborczej w samorządzie terytorialnym w Polsce na tle innych państw europejskich
  • kadencyjność w jednostkach samorządu terytorialnego
  • wybory samorządowe’2018 – przygotowania do kampanii wyborczej
  • protesty wyborcze
  • marketing polityczny w kampanii samorządowej
  • problem modernizacji strukturalnej, instytucjonalnej i kadrowej samorządu terytorialnego w programach wyborczych
  • przywództwo lokalne a gra z elektoratem
  • partie i koalicje partyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
  • zasady ustrojowe samorządu terytorialnego w kontekście programów wyborczych

Warunkiem uczestnictwa w sympozjum jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej sympozjum. Zgłoszenie udziału w sympozjum należy przesłać do dnia 10 maja 2018 r.

Sympozjum towarzyszyć będzie również debata kandydatów na Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z udziałem doktorantów i studentów uczelni organizujących sympozjum.

W dniu sympozjum zostanie opublikowany specjalny numer pisma naukowego e-Politikon, wydawanego przez OAP UW, pod redakcją naukową: dr hab. prof. UW Jolanty Itrich-Drabarek, dr. hab. Ewy Marciniak, dr Olgierda Annusewicza, w którym zostaną zamieszczone artykuły w języku polskim i w języku angielskim dotyczące tematu sympozjum.

W załączeniu zaproszenie i program.