Trwa rekrutacja do programu ze środków z Funduszy norweskich i EOG „Rozwój lokalny”. Ten największy program rozwojowy skierowany jest do 255 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Związek Miast Polskich zaprasza miasta z listy 255 tracących funkcje społeczno-gospodarcze do udziału w projekcie, w którym będą mogły zbudować nową wizję swojego rozwoju i otrzymać dofinansowanie na jej realizację.

Trwa rekrutacja do największego programu rozwojowego przeznaczonego dla małych i średnich miast. Związek Miast Polskich w ramach tego Programu będzie realizował w latach 2019-2024 największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy dla samorządów małych i średnich miast pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityki rozwoju”. Budżet Programu „Rozwój lokalny” w części grantowej administrowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynosi 102 mln euro. Środki te będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast.

Lider programu - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - realizuje ten program z partnerami - Związkiem Miast Polskich, Norweskim Związkiem Władz Regionalnych i Lokalnych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Program „Rozwój lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki. (lista 255 miast).

Związek zaprasza miasta do złożenia do 22 lipca br. aplikacji do pierwszego etapu tego projektu. Spośród miast, które złożą aplikacje Ministerstwo wybierze 50. Te Miasta uzyskają profesjonalne wsparcie ekspertów Związku Miast Polskich. .
Nabór polega na złożeniu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Zarysu Projektu. Aby mógł on powstać, konieczne jest zdefiniowanie działań, przygotowanie koncepcji oraz wykonanie diagnozy potrzeb rozwojowych, na przykład w oparciu o Monitor Rozwoju Lokalnego – narzędzie, którym dysponuje Związek Miast Polskich. Jest ono dostępne na stronach ZMP - http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego, a już wkrótce zostanie przygotowana do niego specjalna instrukcja, która ułatwi korzystanie z tego narzędzia.

6 maja br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków (tzw. zarysów projektów) do programu „Rozwój lokalny”. Będzie on trwał do 22 lipca 2019 r. do godziny 16:15. Więcej TUTAJ