Podczas VI Kongresu Urbanistyki Polskiej w Gdyni 22 czerwca wręczono nagrody w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. GRAND PRIX otrzymała Warszawa za Bulwary Wiślane.

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich już po raz 12. zorganizowały konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnosiły się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy docenili rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, chroniące walory przyrodnicze oraz podkreślające dziedzictwo kulturowe przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto zwrócono uwagę na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 22 czerwca w czasie Kongresu Urbanistyki Polskiej w Gdyni. Kongresowi towarzyszyła też wystawa fotograficzna laureatów konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, z lat ubiegłych, która została zainstalowana na placu Grunwaldzkim.

W bieżącym roku nagrody przyznano w trzech kategoriach:

  • miejska przestrzeń publiczna,
  • rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni,
  • nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni.

Grand Prix otrzymał Urząd Miasta st. Warszawy za Bulwary Wiślane w Warszawie od mostu Śląsko Dąbrowskiego do mostu Świętokrzyskiego.

W kategorii miejska przestrzeń publiczna laureatem został Urząd Miejski w Rybniku za przestrzeń publiczna na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem.

W kategorii nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni zwyciężyła gmina miejska Kraków (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie) za Park Stacja-Wisła przy ul. Zabłocie w Krakowie

Natomiast najlepszą rewitalizowaną przestrzenią publiczną w zieleni została Świątynia Dumania - tematyczny park Archanioła w Ornontowicach.

Wyróżnienia otrzymali ponadto: Włocławek (Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku), Warszawa (Służewski Dom Kultury w Warszawie), Wodzisław Śląski (Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" w Wodzisławiu Śląskim), Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego) oraz Głowno (Teren rekreacyjny nad Zalewem Mrożyczka w Głownie)

Wyróżnienie specjalne dostał UM w Łodzi (Zarząd Dróg Miejskich/Zarząd Inwestycji Miejskich)
za podwórce miejskie.