Polski Fundusz Rozwoju jako partner strategiczny Ministerstwa Rozwoju ogłasza specjalny program doradczy wspierający średnie miasta w przygotowaniu działań inwestycyjnych.

Inauguracja przedsięwzięć w „Pakiecie dla miast średnich” coraz bliższa. Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju zapraszają samorządy miast średnich do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pilotażem ma zostać objętych do 60 potrzeb inwestycyjnych (każdy samorząd może zgłosić do 2 potrzeb inwestycyjnych na oddzielnych formularzach - formularz do pobrania). Następnie specjaliści przeprowadzą spotkania przedinwestycyjne z wybranymi samorządami, w celu przeanalizowania ich potrzeb rozwojowych pod kątem możliwych źródeł ich finansowania oraz formy instytucjonalno-prawnej, w jakiej może być realizowane rozważane przedsięwzięcie.

Potrzeby inwestycyjne mogą zgłaszać samorządy miast średnich, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy wielokryterialnej Polskiej Akademii Nauk, wykonanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wykaz miast średnich do pobrania.

Nabór będzie trwał od 17 lipca do 31 sierpnia 2017 r.