Podczas 10. edycji Forum Finansów Publicznych 19 listopada br. miesięcznik „Finanse Publiczne" po raz piąty nagrodził laureatów konkursu Mistrz Finansów Publicznych.

Zwycięzcy V edycji konkursu Mistrz Finansów Publicznych zostali wyłonieni przez miesięcznik „Finanse Publiczne” podczas dziesiątej edycji Forum Finansów Publicznych – największej w Polsce konferencji dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora publicznego.

Tegoroczna edycja konkursu trwała od 20 sierpnia do 19 listopada 2018 r., a uczestnicy trzykrotnie zmierzyli się z pytaniami przygotowanymi przez ekspertów. Konkurs rozegrano w dwóch kategoriach: w pierwszej konkurowali ze sobą pracownicy jednostek państwowych, a w drugiej – pracownicy jednostek samorządowych. Osoby, które uzyskały najwięcej punktów w każdej kategorii, otrzymały odpowiednio: tytuł Mistrza Finansów Publicznych w jednostkach państwowych oraz Mistrza Finansów Publicznych w jednostkach samorządowych, a także voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w luksusowym hotelu. Osoba z najwyższą ilością punktów otrzymała dodatkowo tytuł Mistrza Finansów Publicznych i główną nagrodę – 1000 zł.

Ideą konkursu jest motywowanie do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych spośród nich. Podczas pierwszego etapu konkursu wpłynęło prawie 400 zgłoszeń. Najlepsza setka (po 50 osób z każdej kategorii) otrzymała zaproszenia do drugiego etapu i kolejny zestaw pytań. Osoby, które najlepiej poradziły sobie z testem, otrzymały zaproszenie na finał, który odbył się 19 listopada w Toruniu. Mistrzem Finansów Publicznych w jednostkach państwowych została Iwona Matuszyk z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a Mistrzem Finansów Publicznych w jednostkach samorządowych – Dorota Lenczuk ze Starostwa Powiatowego w Lubinie, która uzyskawszy najwyższą ilość punktów, otrzymała również główną nagrodę i tytuł Mistrza Finansów Publicznych 2018. Tytuł Wicemistrza Finansów Publicznych w JST otrzymał Paweł Szumliński z Urzędu Miasta i Gminy Knurów, a tytuł II Wicemistrza - Joanna Artuszewska z Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Podsumowanie konkursu znajduje się na stronie: mistrz.finansepubliczne.pl.

Organizatorem konkursu jest miesięcznik „Finanse Publiczne”, który od wielu lat wspiera pracowników działów finansowo-księgowych sfery budżetowej. Za merytoryczną stronę konkursu odpowiada sześcioosobowe jury, w skład którego wchodzą eksperci dysponujący wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęły: Najwyższa Izba Kontroli, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Miast Polskich.