13 lipca odbyło się oficjalne otwarcie Promenady Przyjaźni. Koszt całej inwestycji to prawie 4 miliony złotych.

Mielno we wrześniu ubiegłego roku otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 na projekt pn. Rozwój Promenady Przyjaźni w Mielnie. W piątek 13 lipca została ona uroczyście otwarta. Wstęgę przecięła m. in. burmistrza Mielna - Olga Roszak-Pezała, Jarosław Rzepa i Tomasz Sobieraj - wicemarszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele wykonawcy i osób zaangażowanych w projekt.

Dzięki projektowi udało się połączyć dwa istniejące odcinki w jedną całość. Zejścia na plażę przy ul. Orła Białego, Chmielnej i Mickiewicza zostały scalone kładkami na stalowych palach tuż przed czołem wydmy. Kładki mają długość ok. 300 metrów i dzięki nim promenada wydłużyła się do prawie 2 km. Władze miasta wierzą, że promenada stanie się ważnym elementem integrującym całe miasto, będzie można nią spacerować aż od centrum do Unieścia.

Oprócz wymienionych kładek zostało wykonane oświetlenie całości promenady oraz pojawił się nowy element - tablice promujące atrakcje Mielna i całej gminy. 26 tablic to swoista galeria grafik, które wykonał koszaliński artysta Tomasz Żuk, tworzący pod pseudonimem artystycznym CUKIN.

Łączny koszt projektu to ok. 3,8 mln, dofinansowanie wyniosło ponad 1,668 tys. zł. Inwestycja została zrealizowana w 3 miesiące.