Rok 2019 będzie kolejnym szczególnym w historii Lublina. Po wielkich obchodach 700-lecia miasta, 1 lipca 2019 roku przypada kolejny ważny jubileusz – 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej.

Podkreślając tę ważną rocznicę rok 2019 został ustanowiony Rokiem Unii Lubelskiej Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. Przypominając słowa św. Jana Pawła II chcemy w Lublinie świętować ten rok pod hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, pokazując jak z dziedzictwa i doświadczeń Unii Lubelskiej czerpać i budować przyszłość Unii Europejskiej.

Przed nami wyjątkowy rok, w czasie którego Lublin będzie miał okazję przypomnieć o swojej istotnej roli w kształtowaniu europejskiej wspólnoty narodów. To w Lublinie, już w XVI wieku podkreślano wartości i idee, które z czasem posłużyły za fundamenty Unii Europejskiej. W 2019 roku chcemy przypomnieć rolę Lublina w kontekście międzynarodowym i wzmocnić poczucie dumy z bycia częścią wspólnoty – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W 2015 roku Miasto Lublin oraz obiekty związane z zawarciem Unii Lubelskiej zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego – wyróżnieniem przyznawanym obiektom, zarówno materialnym jak i niematerialnym, które posiadają zasadnicze znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego Europy. Unia polsko-litewska była ważnym wydarzeniem w dziejach nie tylko Lublina, Polski, ale całej Europy, m. in. z uwagi na jej pokojowy, partnerski i kompromisowy charakter. Unia zawarta w 1569 roku gwarantowała wzajemną tolerancję narodowościową i wyznaniową oraz równe prawa stanowe w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jest dziedzictwem europejskim, stanowiąc archetyp Unii Europejskiej w budowaniu federacji państw i społeczeństw obywatelskich współczesnej Europy.

Główne obchody zostały zaplanowane na okres 1 maja – 1 lipca 2019 roku, obejmując zasięgiem dwie ważne rocznice: 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja) oraz dzień zawarcia Unii Lubelskiej (1 lipca). W organizację wydarzeń aktywnie włączyły się miasta partnerskie i zaprzyjaźnione, lubelskie szkoły i uczelnie oraz wiele instytucji naukowych i kulturalnych w kraju i za granicą.