Kamień węgielny pod bloki budowane przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego uroczyście wmurowano w Lesznie. Powstanie 6 bloków z 94 mieszkaniami. Powinny być gotowe w czerwcu 2019 roku.

Kamień węgielny pod bloki budowane przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego uroczyście wmurowano w Lesznie. Powstanie 6 bloków z 94 mieszkaniami. Powinny być gotowe w czerwcu 2019 roku.

Prace projektowe tej inwestycji rozpoczęły się w 2016 roku, a sama budowa w lutym tego roku. Głównym wykonawcą robót jest Firma Remontowo-Budowlana Franciszek Jankowski z Brzezia. Inwestycja warta jest 24,5 mln zł, z czego 13,5 mln zł to finansowanie zwrotne z Banku Gospodarstwa Krajowego, 5 milionów pochodzi z partycypacji przyszłych najemców, a pozostała część to udział miasta.

Podczas uroczystości Prezydent Łukasz Borowiak dziękował radnym za podjęcie tej odważnej decyzji o budowie mieszkań społecznych. Z satysfakcją wspominał też, że tego typu inwestycja była na liście jego wyborczych obietnic.