Legnica została wyróżniona prestiżowym tytułem "Inteligentne Miasto Roku" m.in. za wdrażanie nowych technologii i rozwiązań prospołecznych, realizowanie koncepcji Smart City.

Legnica została wyróżniona prestiżowym tytułem "Inteligentne Miasto Roku" w kategorii do 100 tys. mieszkańców m.in. za wdrażanie nowych technologii i rozwiązań prospołecznych, realizowanie koncepcji Smart City.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, „Legnica jest miastem, które wdraża nowe technologie i rozwiązania prospołeczne, realizując koncepcję Smart City. Stanowi inspirację i przykład dla innych średniej wielkości miast w Polsce, kreuje swoje otoczenie, odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności.”

Laureatami zostali również: Inteligentne Miasto roku od 100 do 500 tys. mieszkańców – Lublin, Inteligentne Miasto roku
powyżej 500 tys. mieszkańców – Wrocław, Rozwiązanie roku – Business Intelligence Hackathon API – BIHAPI, Człowiek Roku - Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.