Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa największego na Mierzei Wiślanej Centrum Rekreacyjnego w Krynicy Morskiej. Przewidywany termin zakończenia to jesień 2018 r.

Działanie to jest realizowane w ramach programu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Wartość projektu bez VAT to : 3.662.981,21 zł.
Powierzchnia całkowita terenu objętego opracowaniem wynosi 21878,50 m2.

Zakres inwestycji obejmuje roboty dotyczące m.in. :
- budowy altany grillowej
- budowy boiska wielofunkcyjnego: nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego 989,00 m2
- budowy placów zabaw dla dzieci: 517,90 m2
- budowy siłowni plenerowej
- zakupu i instalacji urządzeń do uprawiania Street workout
- budowy toru rowerowego pumptrack:180,00 m2
- budowy dwóch kortów tenisowych: 951,20 m2
- budowy placu do ćwiczeń street workout 147,40 m2
- budowy boiska do gry w boule: 132,00 m2