W dniach 15 i 16 maja 2017 roku w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów ZMP. Przedstawiciele Firmy EiB z Torunia zaprezentują ubezpieczenia dedykowane JST.

W dniach 15 - 16 maja 2017 roku w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów ZMP.

Pierwszego dnia, dzięki zaproszeniu Członków Komisji, przedstawiciele Firmy EiB z Torunia zaprezentują ubezpieczenia dedykowane JST i korzyści z tego wynikające.

W drugim dniu spotkania przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa podzielą się doświadczeniami w zakresie metodologii liczenia kosztów zadań zleconych.

W załączeniu zaproszenie wraz z programem.

Sylwia Kluczyńska