Fabryka Kompetencji Kluczowych to projekt, którego celem jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt został opracowany przez partnerstwo samorządów skupionych wokół Koszalina i uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Koszalinie prezydent miasta oraz marszałek województwa zachodniopomorskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 5 428 791,72, przy ogólnej wartości projektu wynoszącej 6 031 990,80. Samorządy zobowiązały się zapewnić wkład własny w wysokości 10% wartości projektu. Projekt będzie realizowany w ciągu najbliższych 2 lat (okres realizacji: 01.09.2019 – 30.09.2021), dzięki czemu znacząco zmienią się warunki kształcenia ogólnego w 30 szkołach w regionie.

Projekt jest jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym w województwie zachodniopomorskim, tak kompleksowym projektem z zakresu edukacji, który będzie realizowany przez tak wielu partnerów i szkół. To doskonały przykład współpracy terytorialnej finansowanej przy współudziale funduszy unijnych. Nie byłoby to możliwe bez determinacji Miasta Koszalin.

W skład partnerstwa, które wspólnie opracowało projekt, wchodzi 15 samorządów: 13 gmin - Koszalin, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz 2 powiaty ziemskie – białogardzki i kołobrzeski.

Wszystkie te samorządy dostrzegają znaczącą rolę wysokiej jakości edukacji dla rozwoju gospodarczego regionu. W dłuższej perspektywie to ona będzie miała wpływ na jakość życia w regionie. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dot. zdawalności matury w ostatnich trzech latach wynika, że zachodniopomorscy uczniowie dwukrotnie byli na ostatnim miejscu w Polsce w zakresie zdawalności tego egzaminu i raz na miejscu przedostatnim.