Ambasada Królestwa Hiszpanii zaprasza na drugą edycję konkursu i konferencji, które są poświęcone rozwiązaniom dotyczącym transportu i mobilności. Konferencja odbędzie się 25 kwietnia w Warszawie.

Hiszpania posiada duże doświadczenie we wdrażaniu inteligentnych technologii miejskich. Hiszpańskie Zrzeszenie Inteligentnych Miast (RECI http://www.redciudadesinteligentes.es) zrzesza obecnie 65 miast, a Madryt, Barcelona, Santander czy Logroño często służą za przykład nowoczesnego i zrównoważonego rozwoju. Sektor transportu miejskiego w Hiszpanii rośnie po raz kolejny o ok. 2,5%, a liczba pasażerów komunikacji miejskiej w roku 2016 przekroczyła 4.600 milionów.

Ambasada Królestwa Hiszpanii wspólnie z ICEX España Exportación e Inversiones organizuje drugą edycję konferencji i konkursu „ITS w moim mieście” poświęconych rozwiązaniom z zakresu transportu i mobilności. Konferencja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 w siedzibie Ambasady Hiszpanii w Warszawie. Tematyka konferencji obejmie takie zagadnienia jak: inteligentne systemy transportowe, rozwiązania dla zarządzania ruchem, parkingi, rozwiązania dla transportu publicznego, informacja pasażerska, ticketing etc. Wydarzenie rozpocznie debata, do której zaproszono przedstawicieli administracji lokalnej zarówno z Polski, jak i z Hiszpanii, ekspertów z dziedziny transportu publicznego i mobilności oraz doradców prawnych. W głównej części konferencji zaproszeni partnerzy techniczni przedstawią propozycje rozwiązań konkretnych problemów transportowych, zgłoszonych wcześniej przez samorządy.

Konferencja jest skierowana do miast, które dysponują siecią transportu publicznego lub, które ze względu na swoją wielkość, napotykają na problemy z utrudnieniami w ruchu drogowym.
Organizatorzy już dziś zapraszają do zarezerwowania terminu 25 kwietnia 2018 i przygotowania projektów konkursowych. Projekty biorące udział w konferencji i w konkursie można zgłaszać poprzez formularz internetowy https://goo.gl/qgGZro do 30 marca 2018 r.

Wszystkie nadesłane zgłoszenia wezmą udział w konkursie organizowanym w ramach konferencji „ITS w moim mieście”. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli firm oraz niezależnych ekspertów wybierze trzy najciekawsze zgłoszenia w trzech kategoriach: miasta duże, średnie i małe. Przedstawiciele nagrodzonych samorządów zostaną zaproszeni do odwiedzenia targów Smart City Expo, które odbędą się w listopadzie w Barcelonie.

Związek Miast Polskich objął swoim patronatem konkurs i konferencję.

W załączeniu: agenda, formularz i ulotka.

Dodatkowych informacji na temat konferencji i zgłoszeń udziela p. Leszek Winiarek pod numerem telefonu: 22 617 15 90, lub mailowo pod adresem email: lwiniarek@comercio.mineco.es.