Ogłoszono rozpoczęcie tegorocznej edycji konkursu, który jest adresowany m.in. do miast, a jego celem jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie.

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP KE ogłosiła rozpoczęcie tegorocznej edycji konkursu, który jest adresowany do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jego celem jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Zasady konkursu pozostają bez zmian w stosunku do lat ubiegłych. W 2016 r. nagrody zostaną przyznane w tych samych sześciu kategoriach, a Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch etapach: krajowym i europejskim.