Zabezpieczanie imprez wysokiego ryzyka oraz nowości technologiczne w monitoringu miejskim to tematy Konferencji Naukowej, która odbędzie się 21-23 września w Bukowinie Tatrzańskiej.

Zabezpieczanie imprez zagrożonych zamachami terrorystycznymi, imprez wysokiego ryzyka oraz nowości technologiczne w monitoringu miejskim to tematy Międzynarodowej Konferencji Naukowej o miejskich systemach wizyjnych, która odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 21-23 września br.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję „Aktualne wyzwania dla miejskich systemów monitoringu wizyjnego”, organizowaną przez Krajową Radę Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Akademią Monitoringu Wizyjnego, Strażą Miejską i Urzędem Miasta w Częstochowie.

W załączeniu program i formularz zgłoszeniowy.