Związek Miast Polskich przypomina, że od 25 maja powinna zostać przywrócona obsługa interesariuszy w urzędach oraz zostają uchylone przepisy wstrzymujące bieg terminów w postępowaniu administracyjnym.

1) Przypominamy miastom członkowskim ZMP, że od poniedziałku, dnia 25 maja br., po wydaniu kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii powinna być przywrócona – w zakresie określonym w tym rozporządzeniu – obsługa interesariuszy urzędów administracji publicznej, w tym samorządowej. Sposób jej zorganizowania musi spełniać rygory sanitarne określone w przepisach.

2) Uchwalona w zeszłym tygodniu, 14 maja br., tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 ( ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), uchyla wcześniejsze przepisy wstrzymujące bieg terminów w postępowaniu administracyjnym. Terminy rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od 25 maja br.

Biuro ZMP


Poznań, 19 maja 2020 r.