Posiedzenie Komisji Partnerstwa i Dialogu w ramach 4.Forum Praktyków Partycypacji 5 - 6.06.2017

4. Forum Praktyków Partycypacji, w tym roku na zaproszenie władz miasta, odbyło się
w dniach 5 - 6 czerwca w Lublinie. Spotkanie odbyło się w nowoczesnym Centrum Spotkań Kultur, a uczestniczyło w nim ponad 230 osób, samorządowców i przedstawicieli organizacji samorządowych.
Forum Praktyków Partycypacji to 2-dniowe wydarzenie mające na celu wymianę doświadczeń między osobami na co dzień zajmującymi się włączaniem mieszkańców
w procesy podejmowania decyzji, poznanie innych osób zajmujących się tą tematyką, stworzyć przestrzeń wymiany myśli i wzajemnego poszerzania wiedzy.
Podczas dwóch dni odbyło się ponad 20 sesji i warsztatów dotyczących Budżetu Obywatelskiego, dobrych praktykach Rewitalizacji a także o Komitecie Rewitalizacyjnym zasadach jego wyboru i działania; Przestrzeni publicznej, włączaniu mieszkańców w procesy planowania przestrzennego; Dialogu społecznym a także o konfliktach, „Trudnych klientach”; Przestrzeni dla kobiet; Partycypacji okiem urzędników, architektów i urbanistów.
Dwie sesje firmowane były przez Związek Miast Polskich, w pierwszym dniu sesja pt. „Budżet partycypacyjny”, w której uczestniczyli przedstawiciele Komisji Partnerstwa i Dialogu, była poświęcona ewaluacji i nowemu podejściu do BP na przykładach m.in. Gorzowa Wlkp., gdzie mieszkańcy wspólnie wydyskutowują projekty do realizacji. Dąbrowa Górnicza realizuje projekt DBP 2.0 polegający na wspólnym wypracowaniu projektów przy współpracy animatorów dzielnicowych. Prace przy DBP nakierowane są na konsultacje i współpracę
a nie rywalizację. Siłą DBP 2.0 ma być zastąpienie dyskusji nad jednostkowymi projektami na dyskusję na temat potrzeb całej dzielnicy. Pomagają w tym, specjalnie wyszkoleni, animatorzy, których zadaniem jest prowadzenie cyklicznych spotkań z mieszkańcami
w każdej z 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej. Projekt polega na mapowaniu i zdiagnozowaniu potrzeb dzielnicy, zbieraniu pomysłów na projekty, poprzez dyskusję i warsztaty i wyłonieniu priorytetów dla dzielnicy, a na końcu, wspólnie z mieszkańcami i przy pomocy urzędników wypracowywaniu konkretnych projektów do realizacji.
Lublin to z kolei miasto, które jako pierwsze realizuje dwa Budżety Obywatelskie z czego nowością jest Zielony Budżet Obywatelski, na projekty związane z zielenią, nadzorowane przez Miejskiego Architekta Zieleni. Mieszkańcy decydują o przestrzeni zielonej wokół siebie, Zielony BO cieszy się dużym zainteresowaniem.
W drugim dniu Forum, podczas Spotkania śniadaniowego, odbyła się sesja prowadzona przez Aldo Vargas-Tetmajera dotycząca „Nowej Agendy Miejskiej”, deklaracji przyjętej podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w Quito, w sprawie zrównoważonych miast i osiedli ludzkich (Habitat III).