Pierwsze posiedzenie Komisji miało na celu wybór prezydium Komisji oraz wspólnie z Komisjami Administracji i Finansów zaopiniowanie projektów ustaw

Pierwsze posiedzenie Komisji miało na celu wybór prezydium Komisji oraz wspólnie z Komisjami Administracji i Finansów zaopiniowanie projektów ustaw: 1. ustawa Prawo zamówień publicznych, 2. Ustawa o rewitalizacji, 3. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej infor­macji prawnej oraz edukacji prawnej.

W skład prezydium Komisji weszli - wybrani jednogłośnie:

Piotr Grzybowski (Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, Urząd Miasta Częstochowy) - Przewodniczący

Artur Szymczyk (Zastępca Prezydenta Miasta Lublina) - Wiceprzewodniczący

Danuta Minkina (Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Dzierżoniowie) - Sekretarz

Członkowie Komisji zgłosili pierwsze tematy, które mają zostać omówione podczas kolejnych spotkań tj.:

- Fundusze strukturalne; projekty subregionalne; ZIT i RIT

- Polityka Miejska po perspektywie finansowej 2014 – 2020

- Wymiana doświadczeń i poglądów na temat np. pomocy publicznej w miastach, współpracy z developerami;

- Rozwój infrastruktury sieciowej w miastach;

Wstępnie ustalono termin kolejnego spotkania w trakcie Kongresu Miast Polskich i Kongresu Urbanistyki Polskiej, który odbędzie się w dniach 9 – 11 września 2015 r. w Łodzi.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie mailem propozycji tematów oraz spotkań (np. przy okazji konferencji lub imprez tematycznie związanych z pracami Komisji), do Biura Związku na adres: joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl