Na pierwszym w nowej kadencji samorządów posiedzeniu spotkali się przedstawiciele miast chętni do pracy w Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast ZMP. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu.

W dniach 11 i 12 czerwca we Wrocławiu odbył się Kongres Regionów, w trakcie którego zorganizowano pierwsze spotkanie Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast Związku Miast Polskich.
Podczas posiedzenia zostało wybrane prezydium Komisji:

Przewodnicząca:
Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UM Poznania;

  Wiceprzewodniczący:
  Jarosław Ferenc, prezydent Radomska
  Michał Balski, kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Płocka

  Sekretarz:
  Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic

  W trakcie spotkania komisji Janusz Szewczuk, ekspert ZMP przekazał informacje dotyczące programu „Rozwój lokalny", realizowanego przez Związek Miast Polskich. Przedsięwzięcie to, finansowane ze środków Funduszy norweskich i EOG to największy program rozwojowy skierowany jest do 255 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

  Kolejne posiedzenie Komisji wstępnie wyznaczono na początek września 2019 r.
  Jednocześnie ustalono, że tematy do dyskusji i zaproszenia na posiedzenia Komisji można zgłaszać do opiekuna Komisji w biurze Związku:
  Joanna Ludwiczak, mail: joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl
  lub tel. 61 633 50 53

  Komunikat przygotowała Joanna Ludwiczak