W dniu 28 października 2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej ZMP

W dniu 28 października 2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich. Spotkanie poprowadził Marek Goczyński Główny Specjalista w Biurze Mieszkalnictwa w Toruniu, dotychczasowy przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej. Przedstawił on sprawozdanie z prac Komisji w poprzedniej kadencji.

Realizując kolejny punkt porządku obrad, Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego. Został nim ponownie pan Marek Goczyński z Torunia. Komisja zdecydowała, że dokona wyboru dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza. Wiceprzewodniczącymi zostali: Katarzyna Bury, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa w Krakowie oraz Artur Maruszczak, Zastępca Prezydenta w Kędzierzynie-Koźlu. Sekretarzem Komisji została wybrana Bożena Kus, Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

Podczas spotkania członkowie wymienili się doświadczeniami m.in. w takich zagadnieniach jak:

-wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych

- wystawianie PIT-ów za odszkodowania

- rola gminy w rozprawie eksmisyjnej

- mieszkania dla absolwentów oraz dla seniorów.

Ewa Ziółkowska