W dniu 9 listopada 2015 roku w Warszawie odbyło się drugie w tej kadencji posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP.

W dniu 9 listopada 2015 roku w Warszawie odbyło się drugie w tej kadencji posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP.

Nawiązując do poprzedniego spotkania, Roman Rohaczyński, Przewodniczący Komisji, uzupełnił sprawozdanie z działalności Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP w poprzedniej kadencji.

W kolejnym punkcie obrad uzupełniono skład prezydium Komisji. Zastępcami Przewodniczącego wybrani zostali: Andrzej Krygier, Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu oraz Tomasz Myśliński, Geodeta m.st. Warszawy. Sekretarzem Komisji wybrany został Sebastian Ptak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Następnie powrócono do kwestii usytuowania zagadnień gospodarowana nieruchomościami w komisjach Związku Miast Polskich. Postanowiono przekazać do Zarządu ZMP stanowisko przygotowane po spotkaniu w Radomiu postulujące powołanie nowej Komisji, która zajmie się tą tematyką.

W dalszej części spotkania jego uczestnicy dyskutowali o obecnej sytuacji panującej w geodezji. Podkreślono, że najważniejsze są kwestie prawne dotyczące służby geodezyjnej i kartograficznej.

Paweł Krawczyk