W dniu 4-5.04.2019 roku odbyła się konferencja w Wieliczce zorganizowana przez Związek Miast Polskich oraz firmę EIB pt. „Wyzwania dla budżetów samorządowych – zarządzanie w trudnej sytuacji”.

W dniu 4-5.04.2019 roku odbyła się konferencja w Wieliczce zorganizowana przez Związek Miast Polskich oraz firmę EIB pt. „Wyzwania dla budżetów samorządowych – zarządzanie w trudnej sytuacji”.

Podczas konferencji odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Finansów ZMP, na którym krótko omówiono zasady organizowania posiedzeń, tematykę omawianą w poprzedniej kadencji, zasady uczestnictwa oraz wybrano prezydium Komisji.

Przewodniczącą Komisji Finansów ZMP została wybrana pani Janina Bronikowska-Radosz, skarbnik Dąbrowy Górniczej, zastępcą – pani Marta Maliszewska, skarbnik gminy Wołomin.
Sekretarzem Komisji Finansów został pan Wojciech Dudzic, dyrektor Wydziału Budżetu w UM Kielce.

Zaproponowano, że kolejne posiedzenie Komisji Finansów ZMP zostanie zorganizowane w maju 2019 roku, najprawdopodobniej w Warszawie.

Informację przygotowała S.Kluczyńska