13 marca 2018 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie członków Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej.

13 marca 2018 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie członków Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej.